تگ - چرا بازار کساد شده است

فروردین ۱۳۹۶

چرا باید فروشگاه اینترنتی بزنم

چرا باید فروشگاه اینترنتی بزنم؟

چرا باید فروشگاه اینترنتی بزنم؟ این سوال خیلی از دوستان می باشد در این پست میخواهم مزایای فروشگاه اینترنتی برای شما بیان کنم ولی واقعا چرا باید فروشگاه اینترنتی بزنم؟ افزایش وسعت بازار شما از سطح محلی به کشوری هزینه پایین راه اندازی فروشگاه اینترنتی سود بیشتر با خرج کمتر عدم چانی زنی با مشتری عدم نسیه فروشی بیست و چهار ساعت شبانه روزی در دسترس چرا باید فروشگاه اینترنتی بزنم؟ اگر در چند سال اخیر بازار شما کساد شده است دلیل این کسادی بازار راه اندازی فروشگاه اینترنتی توسط رقبا شما [...]